Mălini-11 Aprilie/2019


Plouă. Ogorul râde sub mângâiere răcoroasă. Ify stă pe coama cerdacului și privește cum se plimbă prin ploaie, aricii care locuiesc sub cerdac. Mama întoarce o pagină din Psaltire, iar Domnul zâmbește .
Plouă. Curate sunt cărările care unesc inimile. Curat este ecoul care pornește din poemele Primăverii. Și fără de sfârșit. Dragostea Domnului . . .

Eduard Dorneanu
Mălini-11 Aprilie/2019